We werken op een dusdanige manier dat vrijwel het gehele bedrag aan donaties op de bestemde plekken terecht komt.

Terry Cumes, die het stokje van zijn moeder, Carol Cumes heeft overgenomen en sinds kort onze coördinator is, geeft hierin advies, heeft toezicht en voert betalingen uit. Aan hem wordt verantwoording afgelegd door zijn staf die het geld zal uitgeven voor de benodigde materialen, etc.

Tenslotte ontvangt ons bestuur alle bewijzen van bestedingen als bewijs van onze donaties. Het bestuur werkt geheel pro deo (inclusief reiskosten). Alle kosten voor publiciteitsdoeleinden worden door de stichting bekostigd.

Een keer per jaar wordt een jaarverslag en een overzicht van kosten en baten samengesteld.

Via deze afbeelding gaat u rechtstreeks naar de pagina met onze financiële gegevens