Hier vindt u al onze gerealiseerde en toekomstige projecten, evenals de vele foto’s die we vanuit Peru hebben mogen ontvangen.

Chumpepoke 2015

Gerealiseerde projecten

XV: 2021 -2022: Qéros gemeenschappen en schooltjes van Ccochamocca, Munay Tika en Quico: medische hulpmiddelen en medicijnen, ontsmettingsmiddel, warme kleding en dekens,  bedden en beddengoed voor leerkrachten, kookspullen zoals pannen en gasflessen, bestek, borden, bekers, kerstcake voor alle leerlingen, schoolbenodigdheden en reparatiemiddelen voor daken.

XIV: 2020: Schooltje Ccochamocco: materialen voor hek rond het schoolterrein, materialen voor het dak, warme maaltijden, medische goederen, kerstbrood.

XllI San Christobál school (2019)
Aankoop Smart-TV’s en projectoren. Klik hier voor de brief van schoolhoofd Jessica (origineel plus vertaling) en een tweetal foto’s van de aankoop.

Xll Paru Paru school, Huancalle school en San Christobál school (2018)
Voeding, schoolmateriaal, bouwkosten, aankoop groentenkas, aanschaf metalen voordeur, onderhoud kopieerapparaat. In 2019 ondersteunen we de Huancalle school niet langer. De andere scholen onder Xll genoemd blijven onze projecten.

XI Huancalleschool en Paru Paruschool (2015 -2017)
Lesmateriaal, boeken en schriften, voeding leerlingen, bijdrage kerstviering: cadeautjes, chocolademelk en kerstbrood, onkostenvergoeding voor hoofdonderwijzers. Huancalle: schoonmaakbenodigdheden, reparatie computers. Paru Paru: tafels en banken voor de schoolkeuken,borden, lepels en bekers, boeken en schriften, papier, pennen, toner etc.

X Huancalleschool, Paru Paruschool (2015)
2016 het schooltje van Paru Paru werd voorzien van kasten en planken voor leermiddelen en opslaan privéspullen van leerlingen, 30 schoolbanken, doelpalen voor voetbal, verbetering gezondheid leerlingen door uitgebalanceerde voeding en voorlichting hierover aan de moeders d.m.v. kooklessen, aanschaf van potten, pannen en eetkommen + lepels voor elke leerling. In Huancalle: kopieermateriaal, schriften, kleurpotloden, puzzels, speelgoedcadeau en sportkleding voor alle leerlingen, gasflessen om dagelijks gezonde maaltijden te koken door moeders, dagelijkse portie fruit, onderricht in mond-hygiëne.

IX Huancalleschool, Paru Paruschool (2015)
In 2015 wordt schoolhoofd Jessica Flores van Chumpepoke overgeplaatst naar Huancalle. Zij betrekt ook de berg-schooltjes in Paru Paru en Banderayoc bij haar ontwikkelingswerk. Voor de schooltjes werden o.a. aangeschaft: multimediaprojector, allerlei leermiddelen, 2ehands kopieermachine, sportattributen, aanleg wasbakken en toiletten.

VIII Chumpepokescholen – Young Women Academy (2011 -2014)
Realisatie van een buitenspoelruimte en een voetbalveldje. Dekens en truien vanwege de extreme koude. Aanleg waterdistributiesysteem. Schoolmaterialen zoals schriften, kopieerpapier.. Eerste hulpgoederen voor de armsten, medicijnen. Deel salaris van leerkrachten. Drie keer per week warme maaltijden. Salaris van de kokkin. Extraatje vanwege ons 10-jarig bestaan. Vervoer naar en van Willka T’ika waar de Young Women Academy bijeenkomsten gehouden, lesmaterialen, deel vergoeding gastleerkrachten.

VII. Chumpepoke basis- en middelbare school (2010-2011)
Bibliotheekboeken, kopiëermachine, inrichting keuken en eetzaal, 250 paar schoenen, materiaal voor houtbewerking, extraatje voor Kerstmis, traktatielunch voor leerkrachten, materialen voor leerkrachten, salaris van een leerkracht. Daarnaast is een speciaal lokaal gerealiseerd voor de Young Women Academy (zie project III)

Young Women Academy
Dit is een opleidingsinstituut voor meiden en jonge vrouwen, die inmiddels op school zitten en daarnaast extra getraind worden op het gebied van verzorging, hygiëne, gezondheid, seksuele voorlichting, computerkunde, Engels, creatieve vakken zoals de herintroductie van weeftechnieken, ontwikkelen van eigenwaarde, weerbaarheid (fysiek geweld en incest spelen nog een sterke rol) kruidengeneeskunde en verbouwen van gewassen.
Aangezien de jongemannen ook heel geïnteresseerd werden in dit fenomeen, spraken zij de wens uit dat zij ook deze doelgerichte trainingen konden gaan volgen. Inmiddels gebeurt dit ook. De beide groepen krijgen deeltijds gezamenlijke trainingen.

VI. Project “School voor het leven” (2010)
Dit project vloeit voort uit de projecten II t/m V. Gebaseerd op de gedachte dat als een kind voldoende gevoed, warm gekleed en in zijn basisbehoeften voorzien is, het beter in staat is om te leren en zo een kans te krijgen op een goede toekomst.

V. t.b.v Huama gezinnen (2009)
Fonds voor weduwen, wezen en gezinnen in nood om hen te voorzien van kleding, schoenen en dekens, urgente medische hulp, o.a. geld voor een operatie, wol voor brei- en weeflessen om de traditie van breien en weven te doen herleven.

IV. Beide Huamascholen (2008-2009)
t.b.v. alle leerlingen een kerstcadeautje, een nieuwe keuken voor de dagelijkse warme maaltijd, tandenborstels, kweekkastjes, caviafokprogramma. Klik hier voor de vertaling van een deel van de mail over het cavia-project te bekijken.

III. Huama middelbare school (2008-2009)
De eerste middelbare school in de regio: renovatie, leer- en hulpmiddelen, meubilair t.b.v. 225 leerlingen. Extra les voor jonge meiden in o.a. weerbaarheid, seksuele voorlichting, creatieve vorming en medicinale kruidenkunde. (Young Women Academy).

II. Huama basisschool (2007-2008)
Renovatie, uitbreiding o.a. pc-lokaal t.b.v. 300 leerlingen.

I. Patachankaschool (2003-2005)
Uitbreiding school, voeding en medicamenten voor de leerlingen.

Huancalle - op te knappen toiletgebouw - 2015

Toekomstige projecten

In 2021 gaan we naast Ccochamocco ook de schooltjes en andere Q’ero-gemeenschappen zoals Quico en Munay T’ika ondersteunen.

Hierbij kunnen we uw financiële steun NIET missen.

Naar aanleiding van onze steun aan Ccochamocco is duidelijk geworden, dat omliggende Quero’s gemeenschappen alle overheidssteun ontberen.

Wij hebben de bedoeling onze hulp uit te breiden naar deze gemeenschappen. Zeker dat er nu bekend is, dat er daar ook Coronabesmettingen zijn en er geen medische steun is.

Wordt nu donateur en help Stichting Urubamba dit te verwezenlijken.

Bezoek van Annet aan Paru Paru, 2018

Foto’s

In de loop der jaren hebben we vanuit Peru talloze foto’s ontvangen en tijdens bezoeken ook zelf foto’s gemaakt. U vindt ze in onze foto-gallery