Foto als illustratie bij onderdeel Werkwijze Stichting Urubamba

Onze werkwijze

We werken op een dusdanige manier dat vrijwel het gehele bedrag aan donaties op de bestemde plekken terecht komt.

Terry Cumes, onze coördinator aldaar, geeft hierin advies, heeft toezicht en voert betalingen uit en aan hem wordt verantwoording afgelegd door zijn staf die het geld zal uitgeven voor de benodigde materialen, etc.

Tenslotte ontvangt ons bestuur alle bewijzen van bestedingen als bewijs van onze donaties. Het bestuur werkt geheel pro deo (inclusief reiskosten). Alle kosten voor publiciteitsdoeleinden worden door de stichting bekostigd.

Een keer per jaar wordt een jaarverslag en een overzicht van kosten en baten samengesteld.

Foto bestuur Stichting Urubamba 2021

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Annet ten Hoopen (penningmeester) – partner van Rein Willemse

Nico Mouthaan (voorzitter) – vriend van Annet ten Hoopen

Frits Leegwater (secretaris) – oud-collega en vriend van Rein Willemse

Het bestuur vergadert 2 à 3 keer per jaar ten einde projecten te bespreken op voortgang en nieuwe aanvragen te beoordelen. Acties worden voorbereid ter verkrijging van meer gelden.

De geschiedenis van Stichting Urubamba

In 2000 gingen Annet ten Hoopen en haar partner Rein Willemse naar Peru. Tijdens deze prachtige reis ontmoetten ze Carol Cumes, die daar haar yogacentrum Willka T’ica had gevestigd in het dal van de Urubamba. Ze nam hen samen met het reisgezelschap mee naar de Quechuagemeenschap in de Andes met de naam Patakancha op ruim 4000 meter hoogte.

Ze ontvingen daar een hartverwarmend welkom van de schoolkinderen en deelden aan hen broodjes uit, die voor deze kinderen een delicatesse waren, want brood behoort niet tot het dagelijks voedsel, daar granen niet op die hoogte verbouwd kunnen worden.

Deze kleurrijk geklede en enthousiaste kinderen raakten Rein en Annet in hun hart.

Terug in Nederland besloten ze iets voor deze kinderen te gaan doen en dat resulteerde erin dat Rein bij zijn pensionering als afscheidscadeau van het bedrijfsleven geld vroeg om dit schooltje in Patakancha te kunnen ondersteunen.

Van het binnengekomen geld is in 2003 een onderwijzersonderkomen gebouwd (voorheen sliepen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in een kamertje op de grond) en werd een megafoon aangeschaft. In de zomer van 2003 overleed Rein Willemse na een ziekbed van twee maanden, en wenste Annet in plaats van een bloemenzee op zijn crematie wederom een gift voor het schooltje.

Dit resulteerde in een schenking, waardoor de kinderen gedurende lange periode op gebied van voeding en medicatie werden ondersteund. Annet heeft toen besloten als monument voor Rein deze stichting in het leven te roepen, zodat er voortgang zou komen in de hulp aan deze en andere Quechuagemeenschappen.

Het logo van Stichting Urubamba

Het logo van Stichting Urubamba

Het logo is ontworpen naar aanleiding van een beeldje dat Annet heeft geboetseerd na de Peru-reis.

Het bestaat uit een vogelachtig figuur, die de staart van een walvis heeft en de vleugels en kop van de condor.

De walvis staat symbool voor de zee, de condor voor het Andesgebergte.

De Stichting werkt vanuit het grotendeels onder de zeespiegel liggende Nederland om de Andesbevolking, levend op grote hoogte, te ondersteunen in hun bestaan en ontwikkeling.

Bezoek van Annet aan Huancalle, 2018

Goede Doelenstichting

De Stichting Urubamba is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Hierdoor kunnen particulieren en bedrijven die geld doneren aan de Stichting Urubamba deze donatie aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Stichting Urubamba hoeft tevens geen belasting te betalen over ontvangen bedragen. Het dossiernummer bij de belastingdienst is 25.366. Het fiscaal nummer van de stichting is 8126.62.428