Over de geschiedenis van Stichting Urubamba

In 2000 gingen Annet ten Hoopen en haar partner Rein Willemse naar Peru. Tijdens deze prachtige reis ontmoetten ze Carol Cumes, die daar haar yogacentrum Willka T’ica had gevestigd in het dal van de Urubamba. Ze nam hen samen met het reisgezelschap mee naar de Quechuagemeenschap in de Andes met de naam Patakancha op ruim 4000 meter hoogte.

Ze ontvingen daar een hartverwarmend welkom van de schoolkinderen en deelden aan hen broodjes uit, die voor deze kinderen een delicatesse waren, want brood behoort niet tot het dagelijks voedsel, daar granen niet op die hoogte verbouwd kunnen worden.

Deze kleurrijk geklede en enthousiaste kinderen raakten Rein en Annet in hun hart.

Terug in Nederland besloten ze iets voor deze kinderen te gaan doen en dat resulteerde erin dat Rein bij zijn pensionering als afscheidscadeau van het bedrijfsleven geld vroeg om dit schooltje in Patakancha te kunnen ondersteunen.

Van het binnengekomen geld is in 2003 een onderwijzersonderkomen gebouwd (voorheen sliepen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten in een kamertje op de grond) en werd een megafoon aangeschaft. In de zomer van 2003 overleed Rein Willemse na een ziekbed van twee maanden, en wenste Annet in plaats van een bloemenzee op zijn crematie wederom een gift voor het schooltje.

Dit resulteerde in een schenking, waardoor de kinderen gedurende lange periode op gebied van voeding en medicatie werden ondersteund. Annet heeft toen besloten als monument voor Rein deze stichting in het leven te roepen, zodat er voortgang zou komen in de hulp aan deze en andere Quechuagemeenschappen.