Nieuws uit voorgaande jaren

Oktober 2019
Dankzij de gulle gaven van de Basisschool de Bijenkorf uit Gouda kon er voor de San Christobálschool multimediaprojectoren aangeschaft worden. Op deze foto-pagina vindt u hier foto’s en enkele videofilmpjes van.

Oktober 2018
Annet ten Hoopen is (op eigen kosten) naar Peru gereisd en heeft de door Stichting Urubamba gesponsorde scholen bezocht. Haar verslag kunt u hier in pdf formaat en hier in word-formaat lezen. De foto’s van haar bezoek vindt u op de foto-pagina.

December 2017
Op de foto-pagina zijn drie nieuwe fotoseries toegevoegd, waaronder een hele mooie van de Pachamama ceremonie in Huancalle. Bij deze fotoserie staat ook een uitgebreide uitleg, vertaald uit een e-mail van Carol Cumes.
Augustus 2017
We hebben van Carol een uitgebreid fotoverslag ontvangen van de bestedingen op de scholen in Huancalle en Paru Paru. Klik hier om het pdf-bestand te openen.

December 2016
We hebben een uitgebreid verslag met foto’s ontvangen van Jessica. U kunt hier de originele Spaanse versie lezen en hier de vertaalde versie. Daarnaast hebben we een verantwoording ontvangen van de besteding van de donaties, dat vindt u hier.

Daarnaast ontvingen we bij dit verslag nog een aantal foto’s en een kerstwens:

Augustus 2016
We hebben van Carol foto’s informatie en foto’s ontvangen, waaronder een brief van schoolhoofd Dionicio van de Paru Paru school. De Nederlandse vertaling van deze brief vindt u hier in pdf formaat en hier in Word-formaat

Overplaatsing Jessica
Midden april 2015 bereikte ons het nieuws, via Carol Cumes, dat schoolhoofd Jessica aan het begin van het nieuwe schooljaar ( In Peru start het schooljaar in maart) is overgeplaatst naar een andere school. Deze maatregel van het ministerie van onderwijs betrof alle schoolhoofden uit de regio.

In eerste instantie schrokken wij van dit bericht, maar zoals ieder nadeel zijn voordeel heeft, was dit hier ook van toepassing.

Jessica is nu schoolhoofd van een schooltje in Huancalle, een kleine school in een andere regio. Zij is daar geplaatst vanwege haar geweldige resultaten met de Chumpepoke-school. Er zijn op dit moment 3 leslokalen en Jessica geeft les aan een gecombineerde groep. Voor Jessica een nieuwe uitdaging en het voordeel voor haarzelf is dat deze school veel dichter bij haar woonplaats ligt, waardoor ze meer tijd kan vrijmaken voor haarzelf, haar gezin en de hogeschoolstudenten die bij haar inwonen.

De voordelen zijn dat Stichting Urubamba, via Jessica, behalve de school in Huancalle ook nog twee andere scholen kan gaan ondersteunen n.l. die in Paru Paru (een geïsoleerd bergdorpje) en in Banderayoc. De school hier is heel armetierig en Jessica’ s zus heeft deze school aangedragen, want hulp is hard nodig.

Jessica heeft inmiddels van onze donatie schoolbenodigheden voor deze drie schooltjes aangeschaft. En verder sportartikelen zoals voetballen, volleyballen en hoepels voor de scholen in Huancalle en Paru Paru, een tweedehands kopieerapparaat voor Paru Paru. Ook is de aanleg van wasbakken en toiletten in Huancalle bekostigd.

Daarnaast laat Jessica weten dat twee gedreven leraressen in Chumpepokes middelbare school haar werk zullen voortzetten en dat zij de leerlingen van de Young Women en de Young Men Academy een keer naar Willka T’íka brengen voor lessen o.a. over kinderprostitutie en kinderhandel (een nieuw fenomeen in Peruaanse steden) gegeven door leerkrachten uit de VS. Dit gebeurt onder het mom van een uitstapje en kreeg daarom goedkeuring van onderwijszaken. Als verrassing ontmoeten ze daar Jessica.

Deze lessen moeten op een andere locatie plaatsvinden. Het moet ook buiten de normale schooluren om, want het nieuwe schoolhoofd van Chumpepokes is geheel niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van deze bergdorpkinderen en wenst er ook niet aan mee te werken. De vrouwelijke leerkrachten, Jessica en Carol zullen er alles aan doen om dit soort hoognodige lessen, die eerst om de maand plaatsvonden, doorgang te laten vinden.

Geschiedenis van de Chumpepokescholen verteld door Carol Cumes en Schoolhoofd Jessica Flores Huamantika
31 oktober 2014

Tien jaar geleden bouwde het nieuwe Willka T’ika Children Fund (WTCF) een school met één grote klasruimte in Kkapackmachay, een kleine gemeenschap die gelegen is op een hoogte van meer dan 4000m. en op een afstand van 8 uren rijden van Urubamba. Jessica, die toen les gaf in Kkapackmachay, werd een nieuwe baan aangeboden als schoolleider en leerkracht in Chumpepoke. Ze was zo blij met deze promotie en ze vertelde mij, Carol, dat de school ergens in de bergen boven Lamay lag. Ik nodigde haar uit om met een taxi haar ‘nieuwe’ school te gaan bezoeken.

Hoog in de bergen op zo’n 3700m. vonden we een verwaarloosd schoolgebouw uit 1975. Ik zag zes donkere klaslokalen, kapotte ramen en verroeste dakdelen die op instorten stonden. De deuren sloten niet, de schoolborden waren versleten, gammele schoolbanken en geen elektriciteit. Ondanks dat er geen schoolbenodigdheden, voorraden, stoelen, tafels en boeken waren, voelde Jessica zich vereerd dat ze met deze positie de twee boerengemeenschappen, waartoe de school behoorde, mocht dienen. Voor haar was het een promotie en het was ‘maar’ twee uur van haar huis en gezin vandaan. Dit in vergelijking met de rit naar Kkapackmachay: acht uren over een verschrikkelijk slechte onverharde weg.

Die dag, liep ik met Jessica door de klaslokalen. Er lag overal modder en klei. Nieuwsgierige kinderen van groep 1 t/m 5, die nog nooit hun dorpjes hadden verlaten en hun twee leerkrachten, Matilde en Silvia, ontvingen Jessica met open armen.

Dankzij Jessica’s doorzettingsvermogen, organisatietalent en hard werk en verder met de hulp van de gasten, die ik altijd uitnodig tijdens elke Magical Journey to Machu Piccchu, om met mij de school te gaan bezoeken en daarnaast de bijzondere en onaflatende ondersteuning van de Nederlandse Stichting Urubamba, hebben ervoor gezorgd dat Chumpepokes een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.

Elk jaar vertelde Jessica mij hoe we konden helpen. Zo smeekte ze ieder jaar de lokale afdeling van het ministerie van onderwijs om meer leerkrachten te kunnen toevoegen om zo te kunnen voldoen aan de groeiende behoeften van de leerlingen, die ieder jaar slaagden voor hun landelijke examens. Ieder schooljaar gaven ze haar twee tot vier te weinig leerkrachten die juist zo nodig waren voor alle klassen en vakken.

Toen vier van Jessica’s middelbare school leerlingen toegelaten werden op de Universiteit van Cusco (deze leerlingen uit Chumpepokes waren de eersten uit een bergdorp die hiervoor slaagden) kwam er wat meer belangstelling voor haar smeekbeden van de lokale onderwijsafdeling. Een competitie tussen 5000 andere sollicitanten van de gehele provincie voor zo een gewilde plek die door Jessica’s studenten werd gewonnen, was een grote eer voor haar en alle andere leerkrachten. Tot op heden voorziet de lokale onderwijsafdeling nog steeds niet in de grote behoefte aan voldoende leerkrachten voor Jessica’s scholen.

Er gaat geen jaar voorbij of er is wel weer een moment waarop een vorm van educatieve of medische hulp urgent moet worden verkregen voor de gemeenschap. Dankzij de goedgeefsheid van het WTCF en Stichting Urubamba gedurende afgelopen jaren kunnen weldoorvoede, gelukkige en goed opgeleide kinderen dromen van een betaalde baan, een opleiding voor o.a.verpleegkundige, leerkracht, wetenschapper of professor.

Jessica houdt met haar boekhouding alle geschonken giften nauwkeurig bij en stuurt die ter controle naar de besturen.

Het WTCF ondersteunt ook Jessica’s oude school in Kkapackmachay en de school van Don Benito, hoog in de bergen bij de heilige berg Ausangate in Cochamocca, ontvangt financiële middelen voor drie klassen en drie leerkrachten. Daarnaast worden eindexamenleerlingen van de Huama middelbare school geholpen met hun voorbereiding voor de universiteit in Cusco.

Neemt u alstublieft van mij aan dat ik heel dankbaar ben voor alle donaties en met mij de Quechuakinderen, hun leerkrachten en de families.

Grachias and Andean blessings,

Carol Cumes, stichter van Willka T’ika en het WTCF

Wilka T’ika Children’s Fund
Van Carol ontvingen we een nieuwsbrief van het Wilka T’ika Children’s Fund (WTCF), over het fonds voor medische noodgevallen dat het WTCF heeft opgezet en hoe dat Willy, één van de leerlingen van de Chumpepokeschool heeft geholpen toen hij zijn been brak. Zonder de hulp uit dit fonds zou hij zijn been kwijtraken, nu heeft hij de kans dat het bijna helemaal goed komt. Engelse versie.

Inmiddels hebben we foto’s van Willy ontvangen, deze zijn aan het artikel toegevoegd.

U kunt kiezen uit 3 formaten: PDF (Acrobat Reader), en Word vanaf 2007 (docx) en Word 1997-2003 (.doc)

Stand van zaken eind 2013

  • Schoolhoofd Richar van de Huamascholen heeft in Lima een oogoperatie moeten ondergaan aan beide ogen vanwege Maculadegeneratie. Spijtig genoeg is slechts één oog hersteld. Hij heeft inmiddels daar een baan aangenomen waarin hij leerkrachten opleidt. De Huamascholen draaien heel goed en er is voldoende personeel beschikbaar, zodat hij zich nu op een hoger niveau mag gaan inzetten voor het onderwijs.
  • Er zitten momenteel zo’n 400 leerlingen op de Chumpepokescholen.
  • Jammer genoeg heeft het ministerie van onderwijs, ondanks gedane beloftes en anderzijds alle pogingen en inzet van Jessica, opnieuw geweigerd de salarissen van 2 leerkrachten te gaan betalen.
  • De gemeenschappelijke bijeenkomsten van de Young Women en Young Men Academies zijn een groot succes. ( zie de laatste foto’s ) De deelnemers vertellen elkaar over hun dromen voor de toekomst, hun wensen en hoe ze die zouden kunnen gaan realiseren. Ze leren discussiëren en naar elkaars mening te luisteren en die te respecteren.. Verder worden ze op de hoogte gebracht van de biologisch-dynamische tuinbouw. Daarnaast krijgen zij nog gescheiden trainingen waaronder traditioneel weven voor de meiden en handvaardigheid zoals houtbewerking, metselen voor de jongens.
  • Alle scholen hebben bedragen ontvangen om hun kerstfeest met de bekende traktaties, warme chocolademelk, kerstcake en kleine cadeautjes, te kunnen vieren.
  • De toelating van vier middelbare scholieren, die geslaagd waren voor hun eerste eindexamen tot de Universiteit. Tot nu toe is dit altijd onmogelijk geweest voor kinderen uit de Quechuagemeenschappen.

Brief Silvia
Onderwijzeres Silvia Pino heeft ons een brief geschreven. U kunt de originele Spaanse versie lezen, of de Engelse vertaling die Carol Cumes voor ons gemaakt heeft.

Verslag Jessica
Schoolhoofd Jessica heeft een verslag geschreven over de laatste projecten in Chumpepoke. U kunt de originele Spaanse versie lezen, of de Engelse vertaling die Carol Cumes voor ons gemaakt heeft.

Foto’s
Zoals beloofd zijn hier de foto’s van de werkzaamheden aan de Chumpepokeschool: Chumpepokeschool 2011, de WTCF Children’s Day en de werkzaamheden tbv het sportveld. U vindt ze alledrie onder het kopje 2011 op de nieuwe fotopagina.

Leerlingenverslagen december 2011
We hebben een brief van ontvangen met verslagen van leerlingen. U kunt zowel het origineel, in het Spaans, als de Nederlandse vertaling lezen.

Brief van Efraín en verslag Carol Cumes – juli 2011
We hebben een brief van ontvangen van Efraín, één van de leerlingen van de middelbare school, samen met een verslag van Carol Cumes. U kunt zowel het origineel, in het Spaans met de Engelse tekst van Carol, als de Nederlandse vertaling lezen.