De Stichting Urubamba, genoemd naar de rivier die door de heilige
vallei van de Incakoningen stroomt, zamelt gelden in voor leefgemeenschappen die onder minimale omstandigheden, verspreid en
moeilijk bereikbaar, leven in het Andesgebergte.

Toekomstige projectenVanwege de grootte van de scholen en de daaraan verbonden werkzaamheden was het voor schoolhoofd Jessica onmogelijk om in samenwerking met Carol Cumes andere gemeenschappen te ondersteunen met nieuwe schooltjes. Door de verplaatsing van schoolhoofden echter kunnen wij nu ook andere scholen de hulp bieden die zij dringend nodig hebben. Voor de stichting Urubamba betekent dat, dat een wens in vervulling gaat: hulp bieden aan meer kinderen vanaf de kleutergroepen tot en met middelbaar onderwijs. Eventueel aangevuld met een verlenging voor degenen die later naar de universiteit kunnen doorstromen.

Wordt nu donateur en help Stichting Urubamba dit te verwezenlijken.