De Stichting Urubamba, genoemd naar de rivier die door de heilige
vallei van de Incakoningen stroomt, zamelt gelden in voor leefgemeenschappen die onder minimale omstandigheden, verspreid en
moeilijk bereikbaar, leven in het Andesgebergte.

Gerealiseerde projectenIn 2018 zullen wij de projectscholen onder XI verder gaan ondersteunen. In onderling overleg zullen we de meest urgente zaken op het gebied van onderwijs, voeding en gezondheidszorg financieel ondersteunen. Daarnaast blijven wij steun bieden aan de Young Women en Young Men Academy.

Hierbij kunnen we uw financiële steun NIET missen.

Xll Paru Paru school, Huancalle school en San Christobál school (2018)
Voeding, schoolmateriaal, bouwkosten, aankoop groentenkas, aanschaf metalen voordeur, onderhoud kopieerapparaat. In 2019 ondersteunen we de Huancalle school niet langer. De andere scholen onder Xll genoemd blijven onze projecten.

XI Huancalleschool en Paru Paruschool (2015 -2017)
Lesmateriaal, boeken en schriften, voeding leerlingen, bijdrage kerstviering: cadeautjes, chocolademelk en kerstbrood, onkostenvergoeding voor hoofdonderwijzers. Huancalle: schoonmaakbenodigdheden, reparatie computers. Paru Paru: tafels en banken voor de schoolkeuken,borden, lepels en bekers, boeken en schriften, papier, pennen, toner etc.

X Huancalleschool, Paru Paruschool (2015)
2016 het schooltje van Paru Paru werd voorzien van kasten en planken voor leermiddelen en opslaan privéspullen van leerlingen, 30 schoolbanken, doelpalen voor voetbal, verbetering gezondheid leerlingen door uitgebalan-ceerde voeding en voorlichting hierover aan de moeders d.m.v. kooklessen, aanschaf van potten, pannen en eetkommen + lepels voor elke leerling. In Huancalle: kopieermateriaal, schriften, kleurpotloden, puzzels, speelgoedca-deau en sportkleding voor alle leerlingen, gasflessen om dagelijks gezonde maaltijden te koken door moeders, dagelijkse portie fruit, onderricht in mond-hygiëne.

IX Huancalleschool, Paru Paruschool (2015)
In 2015 wordt schoolhoofd Jessica Flores van Chumpepoke overgeplaatst naar Huancalle. Zij betrekt ook de berg-schooltjes in Paru Paru en Banderayoc bij haar ontwikkelingswerk. Voor de schooltjes werden o.a. aangeschaft: multimediaprojector, allerlei leermiddelen, 2ehands kopieermachine, sportattributen, aanleg wasbakken en toiletten.

VIII Chumpepokescholen - Young Women Academy (2011 -2014)
Realisatie van een buitenspoelruimte en een voetbalveldje. Dekens en truien vanwege de extreme koude. Aanleg waterdistributiesysteem. Schoolmaterialen zoals schriften, copieerpapier.. Eerste hulpgoederen voor de armsten, medicijnen. Deel salaris van leerkrachten. Drie keer per week warme maaltijden. Salaris van de kokkin. Extraatje vanwege ons 10jarig bestaan. Vervoer naar en van Willka T'ica waar de Young Women Academy bijeenkomsten gehouden, lesmaterialen, deel vergoeding gastleerkrachten.

VII. Chumpepoke basis- en middelbare school (2010-2011)
Bibliotheekboeken, kopiëermachine, inrichting keuken en eetzaal, 250 paar schoenen, materiaal voor houtbewerking, extraatje voor Kerstmis, traktatielunch voor leerkrachten, materialen voor leerkrachten, salaris van een leerkracht. Daarnaast is een speciaal lokaal gerealiseerd voor de Young Women Academy (zie project III)

Young Women Academy
Dit is een opleidingsinstituut voor meiden en jonge vrouwen, die inmiddels op school zitten en daarnaast extra getraind worden op het gebied van verzorging, hygiëne, gezondheid, seksuele voorlichting, computerkunde, Engels, creatieve vakken zoals de herintroductie van weeftechnieken, ontwikkelen van eigenwaarde, weerbaarheid (fysiek geweld en incest spelen nog een sterke rol) kruidengeneeskunde en verbouwen van gewassen.
Aangezien de jongemannen ook heel geïnteresseerd werden in dit fenomeen, spraken zij de wens uit dat zij ook deze doelgerichte trainingen konden gaan volgen. Inmiddels gebeurt dit ook. De beide groepen krijgen deeltijds gezamenlijke trainingen.

VI. Project "School voor het leven" (2010)
Dit project vloeit voort uit de projecten II t/m V. Gebaseerd op de gedachte dat als een kind voldoende gevoed, warm gekleed en in zijn basisbehoeften voorzien is, het beter in staat is om te leren en zo een kans te krijgen op een goede toekomst.

V. t.b.v Huama gezinnen (2009)
Fonds voor weduwen, wezen en gezinnen in nod om hen te voorzien van kleding, schoenen en dekens, urgente medische hulp, o.a. geld voor een operatie, wol voor brei- en weeflessen om de traditie van breien en weven te doen herleven.

IV. Beide Huamascholen (2008-2009)
t.b.v. alle leerlingen een kerstcadeautje, een nieuwe keuken voor de dagelijkse warme maaltijd, tandenborstels, kweekkastjes, caviafokprogramma. Klik hier voor de vertaling van een deel van de mail over het cavia-project te bekijken.

III. Huama middelbare school (2008-2009)
De eerste middelbare school in de regio: renovatie, leer- en hulpmiddelen, meubilair t.b.v. 225 leerlingen. Extra les voor jonge meiden in o.a. weerbaarheid, seksuele voorlichting, creatieve vorming en medicinale kruidenkunde. (Young Women Academy).

II. Huama basisschool (2007-2008)
Renovatie, uitbreiding o.a. pc-lokaal t.b.v. 300 leerlingen.

I. Patachankaschool (2003-2005)
Uitbreiding school, voeding en medicamenten voor de leerlingen.