De Stichting Urubamba, genoemd naar de rivier die door de heilige
vallei van de Incakoningen stroomt, zamelt gelden in voor leefgemeenschappen die onder minimale omstandigheden, verspreid en
moeilijk bereikbaar, leven in het Andesgebergte.

De werkwijze van Stichting UrubambaWe werken op een dusdanige manier dat vrijwel het gehele bedrag aan donaties op de bestemde plekken terecht komt.

Carol Cumes, onze coördinator aldaar, geeft hierin advies, heeft toezicht en voert betalingen uit en aan haar wordt verantwoording afgelegd door haar staf die het geld zal uitgeven voor de benodigde materialen, etc.

Tenslotte ontvangt ons bestuur alle bewijzen van bestedingen als bewijs van onze donaties. Het bestuur werkt geheel pro deo (inclusief reiskosten). Alle kosten voor publiciteitsdoeleinden worden door de stichting bekostigd.

Een keer per jaar wordt een jaarverslag en een overzicht van kosten en baten samengesteld.
Klik hieronder op de afbeelding voor de financiële overzichten: